BEWAARDEROVEREENKOMST

De Depositary Agreement ligt voor Participanten ter inzage ten kantore van de Beheerder en de Bewaarder en daarvan kan aldaar afschrift worden verkregen.