Bewaarder

De statuten, het KvK uitreksel, de meest recente jaarrekening en de Depositary Agreement van de Bewaarder liggen voor Participanten ter inzage ten kantore van de Beheerder en daarvan kan aldaar afschrift worden verkregen.