EV MICRO COMPANIES GROWTH FUND

Het EV Micro Companies Growth Fund is een ‘long-only’ aandelen fonds met als belangrijkste kenmerken:

  • beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven met een kleine marktkapitalisatie;
  • met een geografische focus op Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen;
  • die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden voor de lange termijn (megatrends); en
  • middels een geconcentreerde ‘long-only’ aandelenportefeuille van maximaal 20 posities.

Micro caps

Het EV Micro Companies Growth Fund belegt in aandelen van kleine beursgenoteerde bedrijven (met een marktkapitalisatie van minder dan € 500 miljoen), zogenaamde ‘micro caps’. Micro caps vormen een uitermate interessante beleggingscategorie. Dit segment wordt niet of nauwelijks gevolgd door analisten waardoor gedegen eigen onderzoek verrassende beleggingskansen oplevert. Dit segment kenmerkt zich door een relatief hoog aantal fusies & overnames.

Megatrends

De beheerder zal bij voorkeur beleggen in ondernemingen die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden voor de lange termijn (minimaal 5 jaar) en kijkt hierbij nadrukkelijk naar zogenaamde megatrends. Dit zijn trends die een grote invloed hebben op de maatschappij. De beheerder heeft vier megatrends geselecteerd:

  • Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0
  • Slimme Mobiliteit
  • Energietransitie & Klimaat en
  • Gezondheidszorg & Welbevinden

Benelux en Duitsland

Er wordt hierbij uitsluitend belegd in bedrijven die de beheerder goed kent. Dat wil zeggen met een hoofdkantoor in de buurt, met activiteiten die de beheerder begrijpt en kan modeleren en met een management team dat toegankelijk is. Hierdoor ligt er een sterke nadruk op bedrijven uit de Benelux en Duitsland. Deze ondernemingen hebben vaak een internationaal karakter waardoor er indirect wereldwijd belegd wordt.

Fundamentele analyse

De beheerder kijkt naar kwalitatieve alsmede kwantitatieve aspecten van een bedrijf. Bij kwalitatieve aspecten wordt gekeken of de activiteiten van de onderneming passen binnen de geselecteerde megatrends en of de onderneming groeipotentieel heeft. De strategie van de onderneming en de kwaliteit van het management zijn daarin een belangrijk onderdeel. Bij kwantitatieve aspecten schat de beheerder de toekomstige financiële ontwikkeling van een onderneming in aan de hand van een kwantitatief model.

Geconcentreerde portefeuille

De beheerder streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn (tenminste 5 jaar) van minimaal 10% per jaar, na aftrek van alle op het fonds drukkende kosten. Het fonds belegt hierbij uitsluitend in bedrijven die genoteerd zijn aan een gereglementeerde markt. De aandelenportefeuille zal uit maximaal 20 posities bestaan.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt deel uit van het beleggingsproces. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld door de Verenigde Naties dienen hierbij als leidraad. Aspecten op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur worden bij de analyse van de beleggingen meegenomen.