EV SMALLER COMPANIES FUND

Het EV Smaller Companies Fund is een long/short aandelenfonds met als belangrijkste kenmerken:

  • geconcentreerde long/short aandelenportefeuille die actief beheerd wordt;
  • bestaande uit aandelen in kleinere beursgenoteerde bedrijven die de beheerder goed kent;
  • met een geografische focus op Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen; en
  • nadruk op risicomanagement, met een balans tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud.

Kleine beursgenoteerde bedrijven

Het fonds belegt hoofdzakelijk in kleinere beursgenoteerde ondernemingen, dat wil zeggen met   een   marktkapitalisatie van  € 500 miljoen tot € 5 miljard. Veel van deze ondernemingen zijn minder bekend en krijgen weinig aandacht van de analisten van banken, daar handel in kleinere ondernemingen slechts weinig opbrengsten genereert. Minder aandacht betekent echter ook dat de aandelenmarkt minder efficiënt is voor deze ondernemingen en daardoor meer kansen biedt voor gedegen eigen onderzoek. De aanpak die de beheerder hierbij hanteert laat zich het best omschrijven als ‘stockpicking’.

Long/Short

De portefeuille wordt actief beheerd en er wordt hierbij gebruik gemaakt van long/short strategieën, dat wil zeggen combinaties van long posities (kopen van ondergewaardeerde aandelen om te profiteren van koersstijgingen) en short posities (verkopen van overgewaardeerde aandelen die niet in bezit zijn maar geleend worden, om deze op termijn tegen een lagere koers terug te kopen en zo te profiteren van koersdalingen).

Benelux en Duitsland

Er wordt uitsluitend belegd in bedrijven die de beheerder goed kent. Dat wil zeggen met een hoofdkantoor in de buurt, met activiteiten die de beheerder begrijpt en kan modeleren en met een management team dat toegankelijk is. Hierdoor ligt er een sterke nadruk op bedrijven uit de Benelux en Duitsland. Deze ondernemingen hebben vaak een sterk internationaal karakter (halen gemiddeld genomen de helft van hun omzet buiten Europa) waardoor er indirect wereldwijd belegd wordt.

Fundamentele analyse

Bij de fundamentele analyse van een bedrijf wordt gekeken naar zowel kwalitatieve alsook kwantitatieve aspecten. Bij de kwalitatieve aspecten wordt uitgebreid stilgestaan bij de strategie van de onderneming en de kwaliteit van het management. Bij kwantitatieve aspecten schat de beheerder de toekomstige financiële ontwikkeling van een onderneming in aan de hand van een eigen model. Bij de waardebepaling van een onderneming staat de ‘Discounted Cash Flow’ methodiek centraal.

Geconcentreerde portefeuille

De portefeuille is samengesteld uit ondernemingen uit het beleggingsuniversum. Aan de long kant worden de circa 25 beste ideeën opgenomen. De short kant van de portefeuille bestaat gewoonlijk uit 10-15 ondernemingen die de beheerder sterk overgewaardeerd vindt op zowel kwalitatieve alsook kwantitatieve aspecten. Hiernaast kan het fonds in beperkte mate gebruik maken van derivaten om risico’s verder te verminderen.

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling het realiseren van een zo goed mogelijk rendement bij een risico dat aanzienlijk lager ligt dan het marktrisico en streeft hierbij naar een gemiddeld netto rendement op de middellange termijn (drie tot vijf jaar) van 8% per jaar. De beheerder legt bij het beleggingsproces veel nadruk op risicomanagement waarbij de combinatie van long en short beleggingen ervoor zorgt dat de portefeuille een risico heeft dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de markt. Echter, per saldo is de positie meestal niet marktneutraal, zodat de portefeuille wel beperkt gevoelig is voor de bewegingen van de aandelenbeurzen.