EV SMALLER COMPANIES FUND

Het EV Smaller Companies Fund is een ‘long/short’ aandelen fonds met als belangrijkste kenmerken:

  • geconcentreerde ‘long/short’ aandelenportefeuille die actief beheerd wordt;
  • bestaande uit aandelen in kleinere beursgenoteerde bedrijven die de beheerder goed kent;
  • met een geografische focus op Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen; en
  • nadruk op risicomanagement, met een balans tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud.

Kleine beursgenoteerde bedrijven

Het EV Smaller Companies Fund belegt hoofdzakelijk in aandelen van kleinere beursgenoteerde bedrijven (met een marktkapitalisatie van minder dan € 2,5 miljard). Veel van de kleinere ondernemingen zijn minder bekend en krijgen weinig aandacht van analisten, daar inkomsten uit handel in deze ondernemingen weinig opbrengsten genereren. Minder aandacht betekent dat de aandelenmarkt van deze ondernemingen minder efficiënt is en daardoor meer kansen biedt voor gedegen eigen onderzoek. De aanpak die de beheerder hierbij hanteert laat zich het best omschrijven als ‘stockpicking’.

Absoluut rendement

De portefeuille wordt actief beheerd en er wordt hierbij gebruik gemaakt van ‘long/short’ strategieën, dat wil zeggen combinaties van ‘long’ posities (kopen van aandelen om te profiteren van mogelijke koersstijging) en ‘short’ posities (verkopen van aandelen om te profiteren van mogelijke koersdalingen). Het fonds streeft absoluut rendement na en kent als zodanig geen benchmark.

Benelux en Duitsland

Er wordt hierbij uitsluitend belegd in bedrijven die de beheerder goed kent. Dat wil zeggen met een hoofdkantoor in de buurt, met activiteiten die de beheerder begrijpt en kan modeleren en met een management team dat toegankelijk is. Hierdoor ligt er een sterke nadruk op bedrijven uit de Benelux en Duitsland. Deze ondernemingen hebben vaak een sterk internationaal karakter (halen gemiddeld genomen de helft van hun omzet buiten Europa) waardoor er indirect wereldwijd belegd wordt.

Fundamentele aanpak

De beheerder kent strikte investerings- en liquiditeitscriteria. Op basis van deze criteria ontstaat, uit de lijst van alle Europese beursgenoteerde bedrijven, een ‘short-list’. Dit is het beleggingsuniversum van het EV Smaller Companies Fund en omvat thans circa 200 bedrijven. Van de bedrijven in dit beleggingsuniversum volgt de beheerder aandachtig de recente ontwikkelingen waaronder research rapporten van brokers, interviews met de bedrijven en concurrenten, persberichten en financiële verslagen. Er ligt veel nadruk op het contact met de bedrijven uit het beleggingsuniversum. Met deze 200 bedrijven heeft de beheerder dan ook regelmatig een dialoog; via bedrijfsbezoeken en het bijwonen van presentaties.

Geconcentreerde portefeuille

De beheerder kijkt naar zowel kwalitatieve als ook kwantitatieve aspecten. Bij de kwalitatieve aspecten wordt uitgebreid stilgestaan bij de strategie van de onderneming en de kwaliteit van het management. Bij de kwantitatieve kant staat ‘discounted cash flow’ centraal in de waardebepaling van een onderneming. De portefeuille is samengesteld uit ondernemingen uit het beleggingsuniversum. Aan de ‘long’ kant worden de circa 25 beste ideeën opgenomen. Aan de ‘short’ kant komen die bedrijven in de portefeuille die de beheerder sterk overgewaardeerd vindt op zowel kwalitatieve als ook kwantitatieve aspecten. Hiernaast kan het fonds in beperkte mate gebruik maken van derivaten om risico’s verder te verminderen.

Balans kapitaalgroei en behoud

De beheerder legt bij dit alles veel nadruk op risicomanagement waarbij de combinatie van ‘longs’ en ‘shorts’ ervoor zorgt dat de portefeuille een risico heeft dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de markt. Echter, per saldo is de positie meestal niet neutraal, zodat de portefeuille wel gevoelig is voor de bewegingen van de aandelenbeurzen. De beheerder poogt continue de juiste balans te vinden tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud. Waarbij de beheerder streeft naar een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 10% per jaar.