De Tijd: 5 favoriete aandelen van Charles Estourgie en Willem de Vlugt