STATUTEN BEWAARDER

De statuten van de Bewaarder liggen voor Participanten ter inzage ten kantore van de Beheerder en daarvan kan aldaar afschrift worden verkregen.