UITREKSEL KVK BEWAARDER

Het uittreksel KvK ligt voor Participanten ter inzage ten kantore van de Beheerder en daarvan kan aldaar afschrift worden verkregen.